YOOtheme

Для досягнення кінцевих цілей тренінгу пропонуємо наступні етапи:

1. Підготовчий етап тренінгів:

Під час цього етапу тренери будуть виявляти основні потреби та очікування як керівництва фірми і керівників підрозділів, так і майбутніх учасників тренінгу. Даний етап реалізується шляхом обговорення з учасниками тренінгу їх побажань і очікувань. При цьому заповнюються відповідні анкети. Також відбувається зустріч з керівниками фірми або підрозділів, на яких більш детально обговорюється і уточнюється мета тренінгу, очікування від тренінгу і потреби. Тренери проводять аналіз даних анкет і погоджують очікування керівництва з очікуванням учасників тренінгу. При необхідності вносяться корективи в програму тренінгу.

2. Тренінг

Навчання пройде у формі інтенсивного тренінгу з використанням інтерактивних методів навчання. Практичні завдання та рольові ігри займуть 40%, обговорення у групах та круглі столи -25%, дискусії, презентації - 25%, міні-лекції - 10%. Шляхом застосування інтерактивних методів (поєднання міні лекцій з практичними завданнями, дискусіями, презентаціями) досягається швидке засвоєння учасниками знань та навичок, генерування нових ідей.

3. Підсумковий етап

На цьому етапі відбувається грунтовний аналіз тренінгу. Керівництву фірми надається аналіз тренінгу, який містить аналіз сильних і слабких сторін групи і оцінку роботи кожного учасника, а також рекомендації та побажання. Цей етап включає також проведення анкетування учасників тренінгу через два-три місяці після тренінгу для визначення рівня застосування на практиці отриманих навичок і нових знань.

Для наших постійних клієнтів в нас діє прогресивна система знижок. Наші клієнти приймають участь в міжнародних проектах, круглих столах, семінарах.

Ми працюємо за передоплатою. Оптимальна кількість людей у групі 12-14 людей.